Van de overheid. Voor ondernemers.

Inschrijving vestigingen van zorginstellingen

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Geldt voor zowel profit- als non-profit-organisaties

Heeft u een instelling in de zorgsector? Zowel non-profit-instellingen (verenigingen, stichtingen) als profit-organisaties (bv's, coöperaties, maatschappen e.d.) moeten ingeschreven staan in het Handelsregister. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft geconstateerd dat veel vestigingen van zorginstellingen nog niet ingeschreven staan.

Waarom moeten zorginstellingen alle vestigingen inschrijven?

Het Handelsregister is de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen. Het maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Daarmee draagt het Handelsregister bij aan een efficiëntere overheid en aan een betere dienstverlening voor ondernemers. Rechtspersonen en ondernemingen in de zorgsector moeten dus ook op een juiste manier geregistreerd staan. Meer over de basisregistratie

Vestiging(en) inschrijven

In de wet staat wat een vestiging is. Voor de zorgsector is het vestigingsbegrip uitgewerkt. Voorbeelden van vestigingen zijn een behandelcentrum, magazijn of afzonderlijk gelegen kantine. In de 'Uitwerking vestigingsbegrip Handelsregister' staat precies wat een vestiging is voor een commerciële instelling en een niet-commerciële instelling.

Om een vestiging van uw zorginstelling in te schrijven, gebruikt u een van onderstaande formulieren. Per formulier kunt u maximaal 4 vestigingen tegelijk opgeven. Heeft u meer vestigingen die u tegelijk wilt inschrijven, neem dan contact op met de KvK.

U kunt het formulier invullen, uitprinten, ondertekenen en met een kopie van uw legitimatiebewijs opsturen naar een van de kantoren van de KvK.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de registratie van vestigingen in de zorgsector? De KvK heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact op met de KvK.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel