Van de overheid. Voor ondernemers.

Initiatieffase

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Initiatieffase

Verduurzaming van vastgoed heeft de meeste kans van slagen als vroegtijdig partijen met de juiste expertise erbij worden betrokken en gezamenlijk een programma van eisen wordt opgesteld.

Kies eerst een samenwerkingsvorm die past bij de ambitie, het project en de situatie.Elke samenwerkingsvorm heeft zijn voor- en nadelen. Deze kunnen vanuit het perspectief van opdrachtgever, ontwikkelaar of aannemer ook nog eens verschillen.

  • Traditionele samenwerkingSamenwerking tussen opdrachtgever, architect en aannemer met een strikte scheiding tussen ontwerp en uitvoering. Het optimaliseren voor duurzaamheid gebeurt in de initiatief- en ontwerpfase door de opdrachtgever, de architect en de adviseurs. Expertise van uitvoerende partijen volgt pas in de uitvoeringsfase. Bijsturen kan dan alleen marginaal.
  • BouwteamOpdrachtgever, ontwerper en uitvoerder komen al in een vroeg stadium bij elkaar en in alle fasen van het project wordt de expertise van alle partijen benut. Door goede afstemming tussen opdracht, ontwerp en uitvoering is ruimte voor optimalisatie, en voor duurzaamheid.
  • Design and Build (D&B)Ontwerp en uitvoering liggen bij één partij, de opdrachtgever formuleert prestatiegerichte / functionele eisen. De aannemer geeft vorm aan ontwerp en uitvoering.
  • Design, Build and Maintenance (DBM)Ontwerp, uitvoering en onderhoud liggen bij één partij. DBM levert nieuwe, duurzame concepten op door ruimte om te innoveren en te optimaliseren. De besparing op onderhoudskosten komt ten goede aan degene die investeert in onderhoudspreventie.
  • Publiek Private Samenwerking (PPS)Bedrijfsleven en overheid werken langdurig samen als volwaardige partners, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid. Ze realiseren gezamenlijk een project op basis van een heldere en optimale taak- en risicoverdeling. PPS is een geschikte samenwerkingsvorm als u op zoek bent naar innovatieve en betrouwbare, duurzame oplossingen. PPS stimuleert partijen om te denken vanuit de positie van de anderen. Op deze manier ontstaat ruimte voor creativiteit en betere oplossingen, zoals extra energiezuinigheid of lage beheerkosten. Kijk voor meer informatie op PPS bij het Rijk of PPS-renovatie van het ministerie van Financiën.
  • Design, Build, Finance, Maintain, Operate (DBFMO)Publiek-private samenwerkingen waarbij een overheidsinstelling het ontwerp, de realisatie, financiering, beheer en onderhoud en vaak ook de facilitaire dienstverlening van een project langdurig bij een privaat consortium onderbrengt. Dit zorgt voor de 'betere' oplossingen.
  • Conceptueel BouwenPartijen werken projectoverstijgend samen, zodat zij in staat zijn om door te ontwikkelen, te innoveren en om daar waar mogelijk te standaardiseren. Op deze manier ontstaat een kwalitatief beter product dan bijvoorbeeld bij een traditionele samenwerkingsvorm. Duurzaamheid is een van de kwaliteiten die op deze wijze is te optimaliseren.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42