Van de overheid. Voor ondernemers.

Hulp van Octrooigemachtigde

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Een octrooigemachtigde kan u helpen bij de procedure om een octrooi aan te vragen. Ook mag hij de aanvraag voor u indienen.

Bij ingewikkelde uitvindingen is het een lastige opgave om deze technisch en juridisch correct te omschrijven. Een goede omschrijving is onmisbaar om een eventuele rechtszaak over uw octrooi te kunnen winnen (zie ook Uw octrooi handhaven). Octrooigemachtigden zijn erin opgeleid en getraind om uw uitvinding nauwkeurig te omschrijven in de octrooiaanvraag.

Een octrooigemachtigde kan u ook advies geven. Is het bijvoorbeeld handig om eerst een Nederlands octrooi aan te vragen en dan een Europees octrooi? Of kunt u beter direct een Europees octrooi aanvragen? Wat is de volgende stap van de procedure en wanneer neemt u die?

Eisen en examens

Octrooigemachtigden voldoen aan verschillende eisen:

  • Het zijn technici die een juridische vervolgopleiding hebben gevolgd.
  • Ze hebben praktijkervaring opgedaan onder begeleiding van een ervaren octrooigemachtigde.
  • Ze moeten staatsexamens hebben behaald.

Of iemand octrooigemachtigde is in Nederland, kunt u zelf nagaan via het Octrooigemachtigdenregister.

Elk land heeft zijn eigen octrooigemachtigden die u ook kunnen ondersteunen bij de wereldprocedure. Voor het aanvragen van Europese octrooien hebben octrooigemachtigden een speciale bevoegdheid nodig. De meeste Nederlandse octrooigemachtigden zijn ook Europees octrooigemachtigde.Let op: een octrooiadviseur of octrooi-expert voldoet niet aan deze eisen van een octrooigemachtigde. De kwaliteit is dan ook niet gegarandeerd. Zij zijn niet gecertificeerd door de overheid en mogen geen octrooiaanvraag voor u indienen.

Wie kan een octrooi aanvragen?

Een octrooiaanvraag kan alleen worden ingediend door een octrooigemachtigde, een advocaat of door de uitvinder zelf. Octrooiaanvragen van anderen nemen wij niet in behandeling.

Kosten octrooigemachtigde

De kosten voor deskundige hulp van een octrooigemachtigde kunnen oplopen. Het uurtarief is vergelijkbaar met dat van advocaten. De totale kosten hangen af van de complexiteit van uw uitvinding en de tarieven van de gemachtigde. Een Nederlandse aanvraag kost in totaal tussen de € 2.000 en € 10.000.Een octrooigemachtigde werkt niet met vaste tarieven. U moet dus financiële afspraken maken. Het is belangrijk dit van tevoren te doen, om onverwachte kosten achteraf te voorkomen.Door de gemachtigde werk uit handen te nemen, bespaart u kosten. Bereid uw bezoek aan een octrooigemachtigdenkantoor daarom goed voor. Werk uw idee zo goed mogelijk uit. Zoek voor uw eerste bezoek al in de octrooidatabanken naar octrooidocumenten van uitvindingen die op uw uitvinding lijken. Neem deze documenten ook mee.

Octrooigemachtigde vinden

Kijk in het overzicht van octrooigemachtigden of raadpleeg de website van de Orde van Octrooigemachtigden.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42