Van de overheid. Voor ondernemers.

Hoe vraagt u octrooi aan?

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Als u een octrooi voor Nederland wilt aanvragen, start de procedure bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een octrooiprocedure start met het invullen van het aanvraagformulier en het inleveren van een octrooidocument waarin u uw uitvinding beschrijft.

Vereisten voor een octrooi

Op het moment dat u een octrooiaanvraag indient, moet de beschreven uitvinding voldoen aan de volgende eisen:

  • NieuwheidUw idee, product of proces mag vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar bekend zijn, ook niet door toedoen van uzelf (bijvoorbeeld door een bedrijfsbrochure of door een presentatie op een beurs).
  • Inventiviteit

    Uw idee mag voor de vakman niet voor de hand liggen.

  • Industriële toepasbaarheidUw idee moet gaan over een technisch aantoonbaar functionerend product of productieproces.

Octrooionderzoek

Op basis van uw onderzoek in de octrooidatabanken, komt u zeker octrooien van anderen tegen die in de buurt van uw vinding komen. Probeer zo concreet mogelijk de technische verschillen te verwoorden. Deze technische verschillen tonen aan waarop u mogelijk octrooirechten kunt aanvragen.Bent u van mening dat uw vinding aan de vereisten voor octrooi voldoet, dan raden wij u aan een octrooigemachtigde in te schakelen voor het schrijven van het octrooidocument. Octrooigemachtigden zijn technici die ook juridisch zijn opgeleid. Zij zijn deskundig in het zo gunstig mogelijk beschrijven van uw uitvinding, waardoor u een sterk octrooidocument krijgt. Zij begeleiden meestal ook de verleningsprocedure en nemen u de correspondentie met onze organisatie of het Europees Octrooibureau uit handen.

Aanvraag voor een octrooi indienen

U dient het aanvraagformulier en het octrooidocument in bij bijvoorbeeld onze organisatie. Zo start u een Nederlandse octrooiprocedure. Er zijn kosten voor het indienen van een octrooi.

Stand van de techniek

Sinds 5 juni 2008 moeten aanvragers van een octrooi altijd binnen 13 maanden een onderzoek naar de stand van de techniek aanvragen, anders vervalt uw aanvraag. Iedere aanvrager krijgt een 20-jarig octrooi verleend, voorzien van een onderzoeksrapport. Hierdoor kan zowel de aanvrager als een derde beter de waarde van het verleende octrooi inschatten.

Checklist

Hebt u besloten een octrooi aan te vragen? Raadpleeg nog even onze checklist voor het aanvragen van een octrooi (bij Download).

Ondersteuning

Voor informatie over het aanvragen van een octrooi in Nederland of het buitenland, kunt u gebruik maken van het vragenformulier of telefonisch contact met ons opnemen.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42