Van de overheid. Voor ondernemers.

Hoe maakt u een prototype?

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Met een prototype maakt u uw vinding tastbaar en goed presenteerbaar. Een prototype maakt de werking van uw vinding duidelijk. Met een prototype kunt u zelf testen of uw vinding eigenlijk wel werkt.

Ook kunt u aan anderen laten zien wat uw vinding is. Doe dit alleen onder geheimhouding of nadat u een octrooi heeft aangevraagd!

Zelf aan de slag

Hoe u een prototype bouwt, hangt van uzelf af en van de soort vinding. Veel vindingen zijn zelf eenvoudig om te zetten in een prototype. Met eenvoudige gereedschappen en beschikbaar materiaal als hout kan vaak al een eerste prototype gemaakt worden.

Prototypebouwers inschakelen

Is uw vinding complexer van aard, of wilt u meteen dat het prototype er goed uit ziet, dan kunt u beter naar een professionele prototypebouwer stappen. Daarvan zijn er velen. Dit kunnen werkplaatsen zijn gespecialiseerd in metaal of prototypebouwers met gespecialeerde apparatuur voor Rapid Prototyping.

Fablab

Een ontwikkeling van de laatste jaren is het FabLab. De naam staat voor fabrication laboratory. Op eenvoudige en redelijk goedkope manier is het mogelijk onder begeleiding of zelf in een FabLab aan de gang te gaan om een prototype te bouwen. Met een 3D-printer is bijvoorbeeld een prototype in kunststof te maken, die redelijkbelast kan worden. Een goede manier om de werking van de vinding te testen.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42