Van de overheid. Voor ondernemers.

Hoe kunt u uw idee beschermen?

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Als u uw idee heeft uitgewerkt, noemen we dat een vinding. Een vinding kunt u op verschillende manieren beschermen. Afhankelijk van uw vinding, kunt u de juiste beschermingsvorm(en) kiezen, eventueel in combinatie met elkaar.

 • octrooi voor technisch nieuwe producten of productieprocessen
 • merken voor bedrijfslogo's, bedrijfsnamen, productnamen, etc.
 • modelrechten voor de nieuwe, uiterlijke vormgeving van producten
 • auteursrecht voor foto's, architectuur, teksten, muziek, films, design van producten, etc.
 • geheimhouding voor recepten, fabricagetechnieken, stofsamenstellingen, etc.

Eisen voor een octrooi

Voordat u besluit om een octrooi aan te vragen, moet u vaststellen of uw vinding voldoet aan de volgende 3 eisen:

NieuwheidUw idee, product of proces mag vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar bekend zijn, ook niet door toedoen van uzelf (bijvoorbeeld door een bedrijfsbrochure of door een presentatie op een beurs).InventiviteitUw idee mag voor de vakman niet voor de hand liggen.Industriële toepasbaarheidUw idee moet gaan over een technisch aantoonbaar functionerend product of productieproces.

Bescherming kost geld

Aan de bescherming van uw vinding kunnen kosten zijn verbonden. U moet een octrooi, merk of model aanvragen bij een bevoegde instantie. Voor deze 3 vormen van bescherming moet u betalen.Hou rekening met een aanzienlijke investering. De ruwe schatting is als volgt:

 • octrooi: € 2.500 - 50.000
 • merk: van € 1.000 - 3.000
 • model: van € 1.000 - 3.000
 • auteursrecht: gratis
 • geheimhouding: gratis

Aan auteursrecht en geheimhouding zijn geen kosten verbonden. Auteursrecht krijgt u automatisch bij de creatie van bijvoorbeeld een foto, geheimhouding spreekt u (schriftelijk) af met derden. Wel is het aan te raden het idee te registreren. Dit kan op verschillende manieren:

Let op: registreren is niet beschermen! Bij registreren krijgt u een bewijs van een creatiedatum, dat kan dienen als bewijsmiddel in combinatie met een geheimhouding of auteursrecht.

Ondersteuning

Voor meer informatie over het beschermen van uw vinding, kunt u gebruik maken van het vragenformulier of telefonisch contact met ons opnemen.

Registreren van uw idee

 • Via i-DEPOT: vanaf € 35 is uw idee 5 jaar geregistreerd. Ga naar www.boip.int voor meer informatie.
 • Bij de notaris: de notaris registreert uw idee en maakt een akte op.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42