Van de overheid. Voor ondernemers.

Handelsgeschillen internationaal

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u problemen of een handelsgeschil met een internationale zakenpartner?

Het oplossen van handelsgeschillen is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de partijen onderling.

Bij civielrechtelijke handelsgeschillen kan de plaatselijke Nederlandse ambassade bemiddelen. Deze is echter geheel vrij om tot een minnelijke schikking tussen partijen te komen, of te verwijzen naar een instantie die in haar ogen de meeste kans maakt om tot een oplossing te komen. Handelsgeschillen kunnen niet door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden behandeld.

Bemiddeling door de Nederlandse ambassade

De Nederlandse posten in het buitenland hebben geen machtsmiddelen om regelingen af te dwingen. Ook dienen zij bij de presentatie van het geschil elke schijn van partijdigheid of identificatie met de belangen van de klager te vermijden. In de volgende gevallen kan (nog) geen bemiddeling worden verleend:

  • Als de klagende partij zich nog niet tot de tegenpartij heeft gewend.
  • Als er al een rechterlijke uitspraak is gedaan over het geschil.
  • Als uit het contract blijkt dat het geschil door arbitrage moet worden geslecht.

ad.c: Bemiddeling is mogelijk als de arbitrageclausule is aangevuld met de zinsnede: 'niettemin wordt, indien de kwaliteit van de geleverde prestatie niet in het geding is, het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter te..'. (Dus niet de kwaliteit van de prestatie is in het geding, maar de vraag of bijvoorbeeld de betaling door de debiteur achterwege blijft).

Doorverwijzing

In veel landen verlenen instellingen zoals de (particuliere) International Chamber of Commerce (ICC) faciliteiten voor arbitrage. Er zijn ook gespecialiseerde instituten. Indien de (buitenlandse) klager stappen wil ondernemen in Nederland, dan kan men hiervoor terecht bij:

  1. een advocatenkantoor in Nederland of eventueel een internationaal georiënteerd advocatenkantoor in het land van de zakenpartner;
  2. een gerechtsdeurwaarder;
  3. een incassobureau;
  4. een bemiddelingsinstituut.

1. Advocaat

Procederen over een vordering van € 25.000 of meer geschiedt bij de rechtbank. Bijstand van een advocaat is verplicht. Voor een vordering tot € 25.000 kunnen partijen bij de kantonrechter terecht. Zij kunnen zelf aanwezig zijn of zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Een kantongerechtprocedure is goedkoper en sneller dan de rechtbank. Contactadres voor advocatenkantoren: Nederlandse Orde van Advocaten.

2. Gerechtsdeurwaarder

Naast de werkzaamheden als deurwaarder, kan deze bij civiele zaken bij het kantongerecht optreden als raadsman en de incasso van het begin tot het einde begeleiden (dagvaarding, procedure, uitvoer vonnis en afdracht geïncasseerd bedrag). Adressen van gerechtsdeurwaarders: Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

3. Incassobureau

Enkele voorbeelden van bekende internationale incassobureaus zijn:

4. Bemiddelingsinstituut

Minitrage en mediation zijn 2 andere manieren om geschillen op te lossen. Kenmerkend is dat de partijen met behulp van een bemiddelaar zelf hun geschil proberen op te lossen. Als partijen er samen niet uit komen, zal arbitrage of gerechtelijke procedure nodig zijn. De bereidheid van partijen om tot een verlijk te komen, is bepalend voor het succes van deze alternatieve geschillenbeslechting.

Indien bij een handelsgeschil het vermoeden bestaat dat deze naast civiele, ook strafrechtelijke implicaties heeft voor een in Nederland gevestigde (rechts)persoon, dan verdient het de voorkeur om een kopie van het dossier ter informatie op te sturen naar de desbetreffende inspectiediensten met onderzoeksbevoegdheid in Nederland, zoals de:

Het is aan de betreffende opsporingsdienst om te reageren op uw informatieverschaffing. Van de Nederlandse ambassades kunnen geen beslissingen worden verwacht over de mogelijkheid van strafbaarheid van het geschil.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42

0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907