Van de overheid. Voor ondernemers.

Geschillen en advies binnen het octrooirecht

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Octrooien kunnen aanleiding zijn voor geschillen tussen 2 of meer partijen. Bijvoorbeeld als de octrooihouder vindt dat een andere partij inbreuk maakt of als iemand zich ten onrechte beperkt voelt door andermans octrooi.

Als een octrooihouder ontdekt dat iemand anders zonder toestemming gebruik maakt van de vinding, is er mogelijk sprake van inbreuk. Als iemand vindt dat een octrooi niet voldoet aan de eisen die de octrooiwet stelt, dan kan hij proberen om het octrooi nietig te laten verklaren.

Rechtbank Den Haag behandelt octrooiprocedures

Alle octrooiprocedures in Nederland spelen zich af voor de rechtbank van Den Haag, eventueel in kort geding. De rechtbank kan Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, om advies vragen.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42