Van de overheid. Voor ondernemers.

Gebouwen naar functie

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De utiliteitsbouw bestaat uit zeer veel gebouwen met uiteenlopende gebouwtypen.

Elk gebouw vraagt om een eigen aanpak. En voor de gebouwgebruikers is een op maat gesneden aanpak nodig.

Voor een aantal typen gebouwen zijn er aparte instrumenten ontwikkeld:

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zet zich verder op verschillende manieren in om diverse sectoren te helpen met verduurzamen:

  • Met het ondersteunen van MJA-deelnemers uit de dienstensectoren banken, verzekeringsmaatschappijen, universiteiten, universitaire medische centra en hogescholen. De resultaten van de inspanningen energiebesparing van MJA-deelnemers zijn te lezen in de Resultatenbrochures MJA en de Sectorrapportages Diensten.
  • Het programma Frisse Scholen, over de combinatie van energiebesparing en binnenmilieu in het primair en voortgezet onderwijs en de ondersteuning van de Green Deal Verduurzaming Scholen.
  • Als een van de founding partners van het Platform Duurzame Huisvesting dat als doelstelling heeft om de bestaande bouw van kantoren, zorg en retail te verduurzamen.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42