Van de overheid. Voor ondernemers.

Gassamenstelling

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nederland gaat in de toekomst steeds meer gas importeren. Ook komt er meer groen gas. Daardoor verandert de samenstelling van het huidige aardgas. Hier leest u wat dit ‘nieuwe aardgas’ is en hoe u zich moet voorbereiden.

In Nederland hebben we twee soorten aardgas. Alle huishoudens en de meeste bedrijven en gebouwen gebruiken laagcalorisch gas uit Groningen (G-gas). Ongeveer tachtig industriële grootgebruikers gebruiken hoogcalorisch gas (H-gas), vooral uit kleinere gasvelden in de Noordzee. Beide gassystemen worden op termijn aangevuld met nieuw aardgas: groen gas en geïmporteerd H-gas dat anders van samenstelling is dan wat we gewend zijn.

Wat is het gevolg van nieuw aardgas?

Het gevolg van nieuw (geïmporteerd) aardgas is dat u uw gasapparatuur op termijn moet aanpassen. Het G-gas verandert op z’n vroegst na 2021, maar waarschijnlijk pas later (na 2030). Gebruikers van G-gas hoeven dus voorlopig niets te doen. Het H-gas is al beperkt aan het veranderen. Vanaf 1 oktober 2014 kan de verandering groter worden. Gebruikers van H-gas hebben daarom hun gasapparatuur vóór deze datum moeten aanpassen.

Waarom komt er nieuw aardgas?

Omdat de vraag naar aardgas uit Nederland langzaam toeneemt, zowel op de binnen- als buitenlandse markt, terwijl de lokale productie afneemt. Wereldwijd neemt het aantal pijpleidingen en LNG-transporten toe. Daardoor kan het nieuwe H-gas uit steeds meer verschillende landen komen. Zie het 'LNG rapport 2013' dat u als PDF kunt downloaden via de International Group of Liquefied Natural Gas Importers (GIGGNL).

Gasaanbod 1992-2010

Naast het gas uit Nederland is er geleidelijk aan meer gas uit andere landen bijgekomen. De import vanuit het Verenigd Koninkrijk is na 2010 sterk afgenomen. Vanaf 2011 komt gas vooral uit Noorwegen, Rusland en bronnen van LNG in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. (Zie de bijlage onderaan voor de volledige grafiek.)

Gasaanbod 1992-2010

Verwachte gasaanbod 2014-2033

De Nederlandse productie van aardgas neemt af, maar de vraag naar gas blijft voorlopig nog licht toenemen. Daarom importeert Nederland meer gas. Het onderstaande plaatje zal veranderen door energiebesparing en de verduurzaming van de toepassingen van het gasgebruik.

Verwachtingsscenario's aardgas

Meer informatie

www.groengas.nl

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42