Van de overheid. Voor ondernemers.

Factuurverklaring: alternatief voor zendingen met beperkte waarde

Als u goederen exporteert die van oorsprong zijn uit de Europese Unie en voldoen aan de preferetiële oorsprongsregels voor het betreffende overeenkomstland, dan kunt u een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 bij uw zending voegen. Dit certificaat mag u vervangen door een factuurverklaring als de waarde van de goederen die van preferentiële oorsprong zijn lager is dan € 6.000,-. Bekijk de toelichting.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585