Van de overheid. Voor ondernemers.

Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Voor Europese samenwerkende bedrijven

Bedrijven uit de EU (of met een dochtermaatschappij in de EU) kunnen een Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) oprichten om samen hun economische activiteiten te ontwikkelen of verbeteren. Bijvoorbeeld door middelen, activiteiten en vakkennis samen te brengen. Winst behalen voor de EESV zelf kan geen doel zijn. Daarom mag een EESV:

 • geen zeggenschap hebben over de samenwerkende bedrijven;
 • geen houdstermaatschappij zijn van de ondernemingen die lid zijn;
 • niet meer dan 500 werknemers in dienst hebben;
 • geen lid zijn van een ander EESV.

Oprichting

Voor de oprichtingsovereenkomst is een onderhandse of (bij voorkeur) notariële nodig. Hierin staan de volgende zaken:

 • Naam van het samenwerkingsverband, voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'Europees Economisch Samenwerkingsverband' of 'EESV'.
 • Plaats van de zetel.
 • Het doel van het EESV.
 • Naam, handelsnaam of de benaming, rechtsvorm, woonplaats of de zetel van elk van de leden. Staat een lid ingeschreven in een handelsregister? Dan moet ook het bijbehorende nummer en de plaats van inschrijving in de akte staan.
 • Duur van het samenwerkingsverband. Als er geen duur is bepaald, dan is het EESV voor onbepaalde tijd aangegaan.

Inschrijving Handelsregister

Een EESV die in Nederland is gevestigd, is een rechtspersoon. In andere EU-landen kan dit anders zijn, omdat de wetgeving per land verschilt. Voor een in Nederland gevestigde EESV is inschrijving in het Handelsregister verplicht.

Bestuur

Een EESV kent minstens 2 organen: de gezamenlijk handelende leden en bestuurder(s). De bevoegdheden staan in de oprichtingsovereenkomst. In principe heeft elk lid 1 stem. Bepaalde leden mogen meer stemmen hebben, maar geen enkel lid mag de meerderheid hebben. Zowel natuurlijke personen (individuen) als rechtspersonen mogen een in Nederland gevestigde EESV besturen.

Winstverdeling

De verdeling van winst en verlies verloopt volgens de afspraken in het samenwerkingscontract, of anders in gelijke delen. Het is verstandig om in de samenwerkingsovereenkomst bepalingen op te nemen over:

 • Het vaststellen van de jaarrekening.
 • Het moment waarop de leden aanspraak hebben op de winstuitkering of verlies moeten aanzuiveren.

Aansprakelijkheid

Alle leden van een EESV kunnen hoofdelijk aansprakelijk zijn met hun privé-vermogen voor alle schulden naast het EESV. Schuldeisers van individuele leden kunnen niet terecht bij het vermogen van het EESV. Schuldeisers van het EESV kunnen wel terecht bij het vermogen van de leden, als het vermogen van het EESV onvoldoende is.

Belastingen

Het resultaat van een EESV is alleen bij de leden belastbaar, via de inkomstenbelasting (natuurlijke personen) of vennootschapsbelasting (rechtspersonen). Het EESV betaalt zelf geen vennootschapsbelasting.

Sociale zekerheid

In sommige gevallen moet een EESV loonbelasting en premies volksverzekeringen afdragen voor natuurlijke personen die lid zijn van het samenwerkingsverband. In hoeverre dit zo is, hangt af van de positie die zij in hun eigen bedrijf hebben.

In- en uittreden leden

De leden beslissen over toetreding van nieuwe leden. Nieuwe leden zijn in principe ook aansprakelijk voor de schulden van vóór hun toetreden. Een lid kan alleen uit het EESV treden met inachtneming van de bepalingen van de oprichtingsovereenkomst, of (als deze er niet zijn) met unanieme goedkeuring van de overige leden. Ook kan een lid uittreden met een gegronde reden. Uitsluiting van een lid kan:

 • vanwege in de oprichtingsbijeenkomst vermelde redenen;
 • bij ernstig tekortschieten in de verplichtingen;
 • als de werking van het samenwerkingsverband ernstig is verstoord of dreigt te verstoren.

Uitsluiting kan alleen via een beslissing van de rechter op gezamenlijk verzoek van de meerderheid van de overige leden (tenzij de oprichtingsovereenkomst anders bepaalt). Een lid-natuurlijk persoon houdt ook op lid te zijn van een samenwerkingsverband bij overlijden of door niet te voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor deelneming aan een EESV.

Downloads

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907