Van de overheid. Voor ondernemers.

EUR.1 en EUR-MED

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Korting of vrijstelling van invoerrechten?

Wist u dat de Europese Unie met een aantal landen en groepen van landen handelsakkoorden heeft afgesloten? Hierdoor kan bij wederzijds invoer van goederen mogelijk korting of vrijstelling op invoerrechten worden verleend. Voorwaarde is dat de goederen van 'preferentiële oorsprong' zijn volgens de regels in het oorsprongsprotocol.

Bewijsstukken van preferentiële oorsprong

Als bewijsstuk van de preferentiële oorsprong kunt u een EUR.1 of EUR-MED certificaat gebruiken. Deze documenten zijn niet verplicht, maar het gebruik ervan kan u of uw afnemer veel voordeel opleveren. Zeker in landen waar de invoerrechten hoog zijn.

Wanneer gebruikt u een EUR.1 certificaat?

Een EUR.1 certificaat wordt alleen gebruikt voor goederen van preferentiële oorsprong. Om korting of vrijstelling te krijgen op invoerrechten bij invoer uit een overeenkomstland, vraagt u uw leverancier een EUR.1 certificaat bij de zending te voegen. Gaat u exporteren naar een overeenkomstland, dan vraagt u een EUR.1 certificaat aan bij de KvK. De KvK controleert of de door u te exporteren goederen van preferentiële oorsprong zijn. Zo ja, dan voorziet de KvK het douane-exemplaar van een bevinding en vervolgens moet de Nederlandse Douane het originele certificaat van een visum voorzien. Dit visum kan de Douane echter alleen geven wanneer u tevens (zelf of via uw douane-expediteur) een uitvoeraangifte heeft gedaan. Informeer ruim van tevoren bij de Kamer van Koophandel of uw exportzending in aanmerking komt voor een EUR.1 certificaat.

Wanneer gebruikt u een EUR-MED certificaat?

Een EUR-MED certificaat is een variant op het EUR.1 en is alleen geldig als u handelt met landen waar de Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst geldt. Deze overeenkomst maakt het mogelijk dat grondstoffen en producten van preferentiële oorsprong uit deze landen meetellen voor de oorsprongsbepaling (de zogenaamde cumulatie). Een EUR-MED gebruikt u in plaats van een EUR.1 en biedt meer mogelijkheden bij re-export naar een ander partnerland binnen deze landengroep.

Een EUR.1 of EUR-MED aanvragen

Als exporteur of expediteur moet u een certificaat EUR.1 of EUR-MED aanvragen bij de KvK in uw regio. Dit kan zowel digitaal als via de reguliere post. U kunt een EUR.1 of EUR-MED certificaat aanvragen als u producent, handelaar of expediteur bent. U moet altijd met bewijsstukken de preferentiële oorsprong aantonen. Welke bewijsstukken dit zijn, hangt af van uw hoedanigheid als exporteur:

  • Producent: u moet voldoen aan de voorwaarde die vastgelegd is in de overeenkomst met het exportland. Neem contact op met uw KvK. Zij kunnen de voorwaarde toelichten en u informeren over de benodigde bewijsstukken. Zorg dat u de juiste goederencode van uw product weet. Deze goederencode is te achterhalen via de Douane of het CBS.
  • Handelaar: vraag bij uw leverancier een 'leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong 2015/2447' op. Ook de inkoop- en verkoopfactuur moet u kunnen tonen aan de KvK.
  • Expediteur: de bewijslast is gelijk aan de producent of de handelaar voor wie u de zending afhandelt. Zorg ook voor een machtiging van uw opdrachtgever.
Vraag uw EUR.1 en EUR.MED direct aan bij de KvK

Kosten voor het EUR.1 en Eur-MED formulier

  • Fysiek: € 19,35 (per post)
  • Digitaal: € 13,85

Factuurverklaring voor kleine zendingen

Als uw goederen van preferentiële oorsprong in een zending niet meer dan € 6.000,- waard zijn, dan hoeft u geen EUR.1 of EUR-MED certificaat bij te voegen. Een voorgeschreven verklaring op uw verkoopfactuur is dan voldoende. Meer over een factuurverklaring.

Vergunning Toegelaten Exporteur

Exporteert u regelmatig goederen van preferentiële oorsprong naar overeenkomstlanden, dan kunt u de Nederlandse Douane vragen om afgifte van een vergunning toegelaten exporteur (zelfafgifte preferentiële oorsprongsbewijzen). U hoeft dan geen certificaten EUR.1 of EUR-MED meer aan te vragen bij de KvK. U kunt dan namelijk volstaan met het plaatsen van een factuurverklaring op uw verkoopfactuur (of een ander handelsbescheid) ongeacht de waarde van de zending. Aan de tekst van de factuurverklaring wordt het douane-vergunningnummer toegevoegd. U moet wel altijd in uw administratie de preferentiële oorsprong van de goederen aan kunnen tonen. Hiervoor gelden dezelfde bewijsstukken als voor afgifte van EUR.1 en EUR-MED certificaten.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907