Van de overheid. Voor ondernemers.

EUR.1 en EUR-MED certificaat

Toelichting op het EUR.1 en EUR-MED

De Europese Unie heeft met een aantal landen en groepen van landen vrijhandelsakkoorden afgesloten. Dit kan bij wederzijdse invoer van goederen korting of vrijstelling op invoerrechten opleveren. Als bewijsstuk hiervoor kunt u een EUR.1 of EUR-MED certificaat gebruiken. In de toelichting leest u wanneer u het kunt gebruiken en wat u nodig heeft om het aan te vragen.

Kies uw aanvraagmethode.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585