Van de overheid. Voor ondernemers.

Energiebeleid utiliteitsbouw

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Energiebeleid begint bij energiebeheer: meten en registreren. U kunt dat uitbreiden tot een compleet energiezorgsysteem.

Energiebeheer

Met energiebeheer houdt u het energieverbruik onder controle door de verschillende energiestromen periodiek te meten, te registreren en te bewaken. Zo worden afwijkingen in het verbruik zichtbaar en kunt u maatregelen nemen om eventuele problemen op te lossen.

Energiezorg

Energiezorg is het op een structurele en economisch verantwoorde wijze uitvoeren van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen die het gebruik van energie zo efficiënt mogelijk maken. Een planmatige aanpak helpt u om dit in de organisatie te verankeren. Meer informatie en handige hulpmiddelen zijn te vinden bij Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3 en MEE).

Opleiding energiemanagement

Als energiemanager zet u technische en organisatorische maatregelen effectief in om energie-efficiency in uw organisatie verbeteren. Op de website van KBI vindt u cursussen die opleiden tot energiemanager.

Energiecijfers

Onder 'Energiecijfers', onderdeel 'utiliteitsbouw' vindt u gegevens over energieprijzen en alle aspecten van energieverbruik in de bebouwde omgeving.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42