Van de overheid. Voor ondernemers.

Een Europese naamloze vennootschap (SE) registreren

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Voor vennootschappen met internationale activiteiten

De Europese naamloze vennootschap (Societas Europaea, SE) is een rechtsvorm voor vennootschappen met internationale activiteiten, die in alle landen van de EU bestaat. Alleen rechtspersonen kunnen een SE oprichten. Het minimumkapitaal bij oprichting is 120.000 euro. Voor een gemiddeld mkb-bedrijf is de SE dus geen geschikte rechtsvorm. Inschrijving van de SE in het Handelsregister is verplicht.

Kenmerken van de Europese naamloze vennootschap

De SE biedt de mogelijkheid tot grensoverschrijdende fusie en zetelverplaatsing. Bij verplaatsing van de statutaire zetel is het bijvoorbeeld niet nodig de rechtsvorm te ontbinden en opnieuw op te richten. Het kapitaal in een SE is verdeeld in aandelen.

Een Europese naamloze vennootschap oprichten

Bij de oprichting van een SE moeten er minimaal 2 vennootschappen onder het recht van verschillende lidstaten vallen. Zo niet, dan moeten de vennootschappen minstens 2 jaar een dochtervennootschap hebben, die onder het recht van een andere lidstaat valt (of hier een bijkantoor hebben). Oprichting van een SE in de EU kan door:

  • een fusie;
  • de oprichting van een holding of dochtervennootschap;
  • een (bijvoorbeeld Nederlandse) nv om te zetten in een SE.

De SE heeft rechtspersoonlijkheid na inschrijving in het Handelsregister. Natuurlijke personen (zoals ondernemers met een eenmanszaak of vof) kunnen geen SE oprichten. De regels voor de SE staan in een Europese verordening die in Nederland als wet geldt. Voor de zaken die niet in de verordening staan gelden de Nederlandse regels voor de nv.

Inschrijving SE in het Handelsregister

Heeft de SE de statutaire zetel in Nederland? Dan is inschrijving in het Handelsregister verplicht. De SE moet hierbij aan de oprichtingseisen voldoen en er moeten afspraken zijn over de regeling van de werknemers.

Publicaties

Een SE heeft verschillende publicatieverplichtingen, zoals:

  • Publicatie van de oprichting, statutenwijziging en ontbinding in de Staatscourant.
  • Publicatie van de inschrijving, doorhaling en zetelverplaatsing in het Publicatieblad van de EU.

Structuur SE en toezicht op het bestuur

Bij de oprichting van een SE wordt gekozen voor een monistische of dualistische bestuursvorm. Uit de statuten moet blijken welke structuur de SE heeft.

  1. Monistisch stelsel Bestuurders (leidinggevende bestuurders/ executive directors) en toezichthouders (toezichthoudende bestuurders/ non-executive directors) zitten in één orgaan: het bestuursorgaan. De bestuurders zijn verantwoordelijk voor het (dagelijks) management. De toezichthouders houden zich vooral bezig met de strategie op langere termijn.
  2. Dualistisch stelsel De bestuurlijke en toezichthoudende taken en bevoegdheden zijn organisatorisch van elkaar gescheiden. Er is een toezichthoudend orgaan dat onafhankelijk is van het leidinggevende orgaan.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907