Van de overheid. Voor ondernemers.

Een Britse Limited inschrijven

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Een Britse Limited (Ltd) met een vestiging in Nederland moet zich inschrijven in het Handelsregister. Lees meer over het inschrijven van buitenlandse rechtspersonen.

Hoe schrijft u de Limited in?

Bekijk wie de Limited mag inschrijven. Diegene meldt zich persoonlijk bij de KvK met een geldige legitimatie. Een functionaris die in het buitenland woont hoeft zich niet persoonlijk te melden, maar kan een aantal documenten meesturen. Bij de inschrijving gebruikt u de volgende inschrijfformulieren:

U kunt Engelstalige formulieren als hulpmiddel gebruiken, maar u moet het Nederlandstalig exemplaar inleveren.

Welke documenten heeft u verder nodig?

1. Bewijs van registratie van de Limited

Naast het inschrijfformulier heeft u een bewijs van registratie nodig van maximaal één maand oud. Hiermee toont u aan dat de Limited in het Verenigd Koninkrijk of Gibraltar is geregistreerd. U vraagt ze op bij het Companies House in Cardiff, Edinburgh, London, Belfast of Gibraltar Eén van de volgende bewijzen heeft u nodig:

  • een 'certificate of good standing' met daarop de gegevens van de bestuurders (directors);
  • een 'current appointments report' of een 'electronic statement' met daarop de gegevens van de bestuurders.

2. Akten om de Limited in te schrijven

  • een door de bestuurder gewaarmerkt afschrift van het 'certificate of incorporation' en indien van toepassing een 'certificate of change of name';
  • een door de bestuurder gewaarmerkt afschrift van het 'memorandum of association' en de 'articles of association'. Als hierin wordt verwezen naar de 'Table A', dan moet u deze bijleveren.

In welke taal?

Deze stukken levert u aan in het Nederlands, Duits, Engels of Frans. De afschiften moeten authentiek of origineel gewaarmerkt zijn. De KvK kan vragen om een document dat de echtheid van de buitenlandse openbare akten bevestigt (een 'apostille').

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel