Van de overheid. Voor ondernemers.

Een Amerikaanse Delaware Corporation inschrijven

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Een Amerikaanse Delaware Corporation met een vestiging in Nederland moet zich inschrijven in het Handelsregister. Lees meer over het inschrijven van buitenlandse rechtspersonen, zoals wie de Delaware Corporation mag inschrijven en welke extra eisen er gelden.

Hoe schrijft u de Delaware Corporation in?

Bekijk wie de Delaware Corporation mag inschrijven. Diegene meldt zich persoonlijk bij de KvK met een geldige legitimatie. Een functionaris die in het buitenland woont hoeft zich niet persoonlijk te melden, maar kan een aantal documenten meesturen. Bij de inschrijving gebruikt u de volgende inschrijfformulieren:

U kunt Engelstalige formulieren als hulpmiddel gebruiken, maar u moet het Nederlandstalig exemplaar inleveren.

Welke documenten heeft u verder nodig?

1. Akten om de Delaware Corporation in te schrijven

  • een 'certificate of incorporation' met een registratienummer en datumstempel van de Secretary of State;
  • de 'by-laws';
  • de akte waaruit de benoeming van de directors en van de officers blijkt.

2. Bewijs van registratie van de Delaware Corporation

Is de Delaware Corporation al enige tijd opgericht? Dan heeft u een bewijs van registratie nodig van maximaal één maand oud. Met een 'certificate of good standing' van de Division of Corporations Delaware toont u aan dat deze in Delaware geregistreerd is.

In welke taal?

Deze stukken levert u aan in het Nederlands, Duits, Engels of Frans. De afschiften moeten authentiek of origineel gewaarmerkt zijn. De KvK kan vragen om een document dat de echtheid van de buitenlandse openbare akten bevestigd (een 'apostille').

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel