Van de overheid. Voor ondernemers.

Duurzame Chemie Chemiewijzer

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De chemiesector maakt volop werk van verduurzaming. De chemische industrie hecht namelijk veel waarde aan verbetering van haar prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en de communicatie daarover. Zo nemen alle leden van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) deel aan het wereldwijde programma Responsible Care (RC).Meer informatie:

Routekaart Chemie 2030

De chemiesector kijkt op het gebied van duurzaamheid ver vooruit. Zo hebben de VNCI en haar leden in 2012 ook de Routekaart Chemie 2030 opgesteld. Deze routekaart is een concrete uitwerking van de manier waarop de chemische industrie die sleutelrol wil waarmaken. De routekaart geeft een beeld van de CO2-reductiepotentie tot 2030 en inzicht in verschillende oplossingen naar duurzaamheid en vitaliteit voor de sector. De routekaart beschrijft hoe de chemische industrie in de periode 2012 - 2030 haar sleutelrol wil oppakken. Dit gebeurt door actief te werken aan randvoorwaarden en risico’s, innovatie te sturen en te monitoren. Binnen de sector zijn projecten geïdentificeerd die op verschillende niveaus gaan bijdragen aan deze reductie. De VNCI heeft hier een belangrijke coördinerende en sturende rol in. Daarnaast is gekeken naar de impact van de meest relevante randvoorwaarden (onder andere level playing field). De Routekaart houdt een integrale aanpak in van onder meer energie-efficiency-verbetering, de inzet van biobased materialen, slimmer materiaalgebruik en ontwikkeling van nieuwe energiebesparende producten.

Verduurzaming van de chemie

De verduurzaming van de chemie kan onder meer worden meer gerealiseerd door 'Duurzame Productontwikkeling', 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)' en 'Resource efficiency'.

  • Duurzame Productontwikkeling Verduurzaming van chemie kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld toepassen van Duurzame Productontwikkeling en Duurzaam Productontwerp. Dit heeft bijvoorbeeld raakvlakken met een thema zoals cradle-to-cradle (C2C). Duurzame Productontwikkeling is ook een onderwerp binnen de Topsector Chemie en binnen de Routekaart Chemie.
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu.
  • Resource efficiencyResource efficiency betekent het efficiënter omgaan met materialen en grondstoffen door bijvoorbeeld kringloopsluiting, efficiencyverbetering in de keten, en het gebruik van restmaterialen als grondstof.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42

0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907