Van de overheid. Voor ondernemers.

Digitaal deponeren voor intermediair

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Vanaf het boekjaar 2016 moeten alle deponeringsplichtige bedrijven de jaarrekening digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit heeft ook gevolgen voor u als intermediair door uw belangrijke rol bij het opstellen en deponeren van jaarrekeningen. Digitaal deponeren betekent een andere manier van werken. Dit is een kans om het gehele proces van financiële verslaglegging efficiënter in te richten.

De wetswijziging ‘Elektronisch deponeren van bescheiden in het Handelsregister’ voorziet in een gefaseerde invoering van verplicht digitaal deponeren per bedrijfsklasse:

  • Vanaf boekjaar 2016: rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein.
  • Vanaf boekjaar 2017: rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot.
  • Vanaf boekjaar 2019: rechtspersonen in de bedrijfsklasse groot.

Actueel

  • Nieuwe themapagina voor intermediairs en softwareleveranciers
  • Elektronisch deponeren in Handelsregister is een feit
  • Digitaal deponeren voor de bedrijfsklasse micro is vanaf 1 april mogelijk
  • Elektronisch deponeren jaarrekening bij KvK verplicht vanaf boekjaar 2016
  • Tweede Kamer neemt wetsvoorstel elektronisch deponeren jaarrekening aan.

Er zijn twee manieren om een jaarrekening digitaal te deponeren

  1. SBR (Standard Business Reporting) is een methode voor het samenstellen en aanleveren van (financiële) rapportages, zoals belastingaangiften en jaarrekeningen. Met SBR legt u gegevens in de bedrijfsadministratie eenmalig op een standaard manier vast. Dat betekent minder werk bij het samenstellen van de verplichte rapportages voor uw klanten en voor uzelf. U kunt SBR daarnaast gebruiken voor nieuwe diensten zoals benchmarks en ook het Referentie GrootboekSchema (RGS)
  2. Zelf Deponeren JaarrekeningMet Zelf Deponeren Jaarrekening kan de rechtspersoon (bv of nv) in bedrijfsklasse micro of klein zijn jaarrekening invoeren en deponeren bij de Kamer van Koophandel. Wanneer u als intermediair jaarlijks één of enkele jaarrekeningen deponeert dan is Zelf Deponeren Jaarrekening ook voor u geschikt. Als u jaarlijks grotere aantallen jaarrekeningen deponeert, dan kunt u gemakkelijker en efficiënter deponeren met SBR.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585