Van de overheid. Voor ondernemers.

Diersoorten niet op de huisdierenlijst

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Met de inwerkingtreding van de huisdierenlijst op 1 februari 2015, zijn er diersoorten die niet op deze lijst zijn geplaatst. Deze mag u niet meer houden.

Hiernaast heeft de staatsecretaris op 31 januari 2017 een voorgenomen besluit genomen voor alle overige zoogdiersoorten die op 1 februari 2015 aantoonbaar in Nederland werden gehouden. Meer informatie hierover leest u op de pagina Voorgenomen besluit aanwijzing te houden diersoorten.

Niet toegestane huisdieren

Onder aan deze pagina vindt u een lijst met de niet toegestane huisdieren. Ook vindt u informatie over de beoordeling van deze diersoorten en de argumentatie waarom de diersoort niet is opgenomen. Het verbod voor het houden van deze soorten is ingegaan op 1 april 2015.

De informatie over de beoordeling bestaat per genustype uit 3 documenten:

  • excerpt: literatuurgegevens en praktijkinformatie
  • argumentenkaart: impact op gezondheid en welzijn van de diersoort
  • beoordelingsformulier: beoordeling op basis van excerpt, argumentenkaart en het zoönoserisico.

In de excerpt staat welke diersoorten van de genus precies zijn beoordeeld.

Overgangsregeling

Houdt u een dier van een van deze soorten en kunt u aantonen dat u het dier voor 1 april 2015 al hield? Dan geldt voor u een overgangsregeling en mag u het dier houden totdat het overlijdt. U mag er niet meer mee fokken. Daarnaast meldt u zich bij ons aan als houder van dit dier. Dit doet u via huisdieren melden.

Herbeoordeling aanvragen

Bent u het niet eens met de argumentatie van de beoordelingscommissie? En bent u van mening dat een bepaalde diersoort wel gehouden kan worden door iedereen? Dan kunt u een herbeoordeling aanvragen. U geeft in uw motiviatie aan welke informatie in de excerpt ontbreekt en waarom het advies anders moet worden.

Op de pagina herbeoordeling huisdierenlijst vindt u de informatie die u nodig heeft bij het indienen van uw aanvraag.

Ontheffing aanvragen

Wilt u geen herbeoordeling aanvragen, maar vindt u wel dat u in staat bent deze diersoort blijvend te houden? Dan kunt u een ontheffing voor deze diersoort aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina Ontheffing niet toegestane huisdieren.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42