Van de overheid. Voor ondernemers.

Dierlijke mest uitrijden

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Er zijn verschillende uitrijdperioden voor dierlijke mest. Deze zijn afhankelijk van het type mest, de grondsoort en of er sprake is van grasland of bouwland.

Mest uitrijden - perioden en uitstel

Hieronder ziet u de uitrijdperioden voor gras- en bouwland. In tabel 12 Uitrijdperioden vindt u de uitrijdperioden voor dierlijke mest per maand. Niet alle vrijstellingen zijn hierin verwerkt.

In 2016 mag u tot en met 16 september groenbemesters inzaaien. Bemesting van deze groenbemesters met drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib is tot en met 15 september toegestaan. Daarbij mag u de bijbehorende stikstofgebruiksnorm in deze periode nog benutten. Dit geldt ook voor het inzaaien van winterkoolzaad voor zaadwinning in 2017. Het uitstel om drijfmest te mogen uitrijden tot en met 15 september geldt niet voor maïs op zand- en lössgrond.

Dierlijke meststoffen zijn:

 • uitwerpselen van dieren
 • de geheel of gedeeltelijk verteerde maag- of darminhoud van dieren
 • mengsels van strooisel met de uitwerpselen van dieren
 • een product(mengsel) dat voor een deel uit dierlijke mest bestaat

Grasland

 • Het uitrijden van drijfmest mag vanaf 16 februari tot 1 september op alle grondsoorten.
 • Het uitrijden van vaste mest is toegestaan vanaf 1 februari tot 1 september op zand en lössgrond. Op klei- en veengrond mag u vanaf 1 februari tot 16 september vaste mest uitrijden.

Bouwland

 • Het uitrijden van drijfmest op bouwland (alle grondsoorten) is toegestaan van 1 februari tot 1 augustus.Onder voorwaarden is het toegestaan om langer drijfmest uit te rijden:

  • Langer uitrijden tot en met 15 september 2016 is toegestaan als u uiterlijk op 16 september 2016 op de betreffende grond winterkoolzaad inzaait voor zaadwinning in 2017.

  • Langer uitrijden tot en met 15 september 2016 is toegestaan als u uiterlijk 16 september 2016 op de betreffende grond een aangewezen groenbemester* inzaait. De aangewezen groenbemester moet minimaal 8 weken blijven staan voordat het mag worden vernietigd. Dit geldt niet voor zand- en lössgrond waarop u maïs verbouwt.

 • Uitrijden van vaste mest op bouwland (zand en lössgrond) mag van 1 februari tot 1 september. U mag het hele jaar door direct vaste mest gebruiken voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand en lössgrond.
 • Op klei en veengrond mag u het hele jaar vaste mest uitrijden.

* Vlinderbloemige en niet-vlinderbloemige groenbemesters zijn opgenomen in tabel 1 van bijlage a van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42