Van de overheid. Voor ondernemers.

De vereniging

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Samen met anderen uw doel bereiken?

Heeft u een wens of doel en wilt u met anderen samenwerken om dit te bereiken? Bijvoorbeeld om uw winkelgebied te verbeteren, samen te sporten of muziek te maken? Dan kunt u kiezen voor de vereniging als rechtsvorm.

Organisatie van een vereniging

 • Een vereniging heeft minstens 2 leden.
 • De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering.
 • De leden hebben in principe allemaal 1 stem op de ledenvergadering.
 • De ledenvergadering benoemt het bestuur, dat meestal uit leden bestaat.
 • Een bestuur bestaat meestal uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Soorten vereniging

Er zijn 2 soorten verenigingen:

1. Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Als u een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opricht, dan bent u als bestuurder in principe niet met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. U richt deze vereniging op met een akte van de notaris. In deze akte staan de statuten. Hierin staan in ieder geval:

 • naam en vestigingsplaats
 • doel (het maken van winst om onder de leden te verdelen kan geen doel zijn)
 • verplichtingen van de leden
 • wijze waarop de algemene vergadering bijeen wordt geroepen
 • regels voor benoeming en ontslag bestuurders
 • bestemming van het overschot na ontbinding

Ook als u de statuten wilt wijzigen, moet u langs de notaris. Naast statuten hebben veel verenigingen een huishoudelijk reglement, waarin de praktische zaken zijn geregeld. Hiervoor heeft u geen notaris nodig. Een vereniging met rechtsbevoegdheid moet zich inschrijven in het Handelsregister. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heeft dezelfde rechten en plichten als een burger. Een dergelijke vereniging kan registergoederen op naam krijgen, erven en bijvoorbeeld leningen aangaan. Subsidie verstrekkende instanties eisen vaak dat er sprake moet zijn van volledige rechtsbevoegdheid.

2. Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Als u uw vereniging niet via de notaris opricht, dan hebt u een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. U bent als bestuurder met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. U kunt uw aansprakelijkheid wel beperken door de vereniging in te schrijven in het Handelsregister. De vereniging kan niets erven en geen registergoederen (zoals een pand) verkrijgen.

Inschrijving Handelsregister

Heeft uw vereniging volledige rechtsbevoegdheid? Dan is inschrijving in het Handelsregister verplicht. U bent persoonlijk aansprakelijk zolang u dit niet heeft gedaan. Meestal verzorgt de notaris de inschrijving, maar vraag hier wel bevestiging van. Geef bestuurswisselingen binnen 8 dagen door aan de KvK. Afgetreden bestuurders die nog in het Handelsregister staan, lopen het risico aansprakelijk te worden gesteld. Meer over inschrijven.

Belastingen

Een vereniging met een onderneming betaalt vennootschapsbelasting. Eventuele winst van de vereniging moet ten goede komen aan het doel. Of een vereniging btw moet betalen, hangt af van de specifieke situatie. Bekijk voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Aansprakelijkheid van bestuurders

Een vereniging is een rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur, of als de vereniging niet is ingeschreven in het Handelsregister. Lees meer over aansprakelijkheid van bestuurders.

Bestuurders en werknemers

Verenigingen kunnen werknemers in dienst hebben. De bestuurders zijn in principe niet in loondienst en vallen dus niet onder de werknemersverzekeringen.

Vereniging beëindigen

Ontbinding van een vereniging kan onder meer als de algemene vergadering de vereniging opheft, door het ontbreken van leden of bij faillissement. De spelregels hiervoor staan in de statuten vermeld.

Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

De coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij zijn varianten van de vereniging waarvoor aanvullende regels gelden.

Vereniging van Eigenaars (VvE)

Alle appartementseigenaars in Nederland zijn verplicht lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze behartigt de gemeenschappelijke belangen, zoals onderhoud van het gebouw en de technische installaties. De VvE heeft tevens een aantal verplichtingen. Minimaal moet er één keer per jaar vergaderd worden en daarnaast moet de Vve een reservefonds opbouwen én een jaarrekening opstellen. Elke VvE moet zich inschrijven in het Handelsregister.

Functionaris of bestuurder inschrijven, wijzigen of uitschrijven

Hier vindt u meer informatie over het inschrijven, wijzigen en uitschrijven van bestuurders.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907