Van de overheid. Voor ondernemers.

De maatschap

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Samen en toch zelfstandig

Wilt u uw beroep samen met anderen als zelfstandig ondernemer uitvoeren? Bijvoorbeeld als tandarts, architect, fysiotherapeut, agrariër of advocaat? Dan kunt u de maatschap als rechtsvorm kiezen. In een maatschap beoefent u uw beroep samen met uw partners (maten) onder een gemeenschappelijke naam.

Kenmerken van een maatschap:

  • U werkt min of meer op basis van gelijkwaardigheid samen.
  • Elke maat brengt iets in (zoals arbeid, geld of goederen).
  • De maatschap is gericht op financieel voordeel. De maten delen het voordeel.

Maatschapscontract

U hoeft geen maatschapscontract op te stellen, maar dit is wel aan te raden. Als u de afspraken goed vastlegt, weet u precies waar u aan toe bent. Een contract is ook een bewijsmiddel naar zakenpartners of de Belastingdienst. In een maatschapscontract zet u bijvoorbeeld:

  • wie de maten zijn en wat ze inbrengen, zoals geld en arbeid;
  • de winstverdeling: deze is op basis van de inbreng, tenzij u iets anders hierover vastlegt. U mag niet afspreken dat één maat alle winst krijgt;
  • hoe u de bevoegdheden verdeelt. Elke maat kan 'beheersdaden verrichten, deze horen bij de dagelijkse gang van zaken. Andere handelingen, zoals een dure aankoop, moeten de maten gezamenlijk verrichten. In het maatschapscontract kunt u de bevoegdheden anders regelen.

Inschrijving maatschap in het Handelsregister

U moet uw maatschap in de meeste gevallen inschrijven in het Handelsregister. Als u een stille maatschap zonder onderneming heeft, is inschrijving niet mogelijk.

"Een maatschap is niets voor mij"

Twijfelt u of een maatschap de meest geschikte rechtsvorm voor u is? Lees het verhaal van Bieneke Braat in de Verhalen-app. Zij is een van de 20 advocaten van Legaltree. Geen maatschap, zoals veel andere advocatenkantoren, maar een hechte club zzp'ers.

Aansprakelijkheid

U gaat alleen verplichtingen aan voor uzelf en niet voor de andere maten. Alleen in onderstaande gevallen zijn de maten voor een gelijk deel aansprakelijk::

  • De maten hebben elkaar in een maatschapscontract een volmacht gegeven.
  • De maten hebben samen besloten een handeling of transactie te verrichten. Bijvoorbeeld om een receptioniste aan te nemen of praktijkruimte te huren.

De maten zijn dan met hun privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Schuldeisers kunnen uitsluitend voor gelijke delen terecht bij de maten en hebben geen voorrang op privé-schuldeisers. Als een maat onbevoegd handelt, dan zijn de anderen in principe niet aansprakelijk

Belastingen

In de meeste gevallen ziet de Belastingdienst u als zelfstandig ondernemer en heeft u recht op belastingvoordeel.

Sociale zekerheid

Als maat bent u geen werknemer en valt u niet onder de werknemersverzekeringen. U krijgt AOW na uw 65e. Dit is een minimuminkomen. Aanvullend pensioen moet u zelf verzorgen. Begin hier zo vroeg mogelijk mee, want dan is de premie nog betaalbaar. Ook kunt u geen beroep doen op de Ziektewet, WW of de WIA. Sluit daarom zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, bij voorkeur direct na de start via het UWV. Voor ziektekosten is de basisverzekering verplicht. Hiervoor betaalt u premie aan uw ziektekostenverzekeraar en een bijdrage via uw belastingaangifte.

Maatschap tussen echtgenoten/partners

De maatschap is ook geschikt voor echtgenoten of partners. Afhankelijk van het overige inkomen en de aftrekposten van de partners is een fiscaal gunstige winstverdeling mogelijk. Deze moet wel in evenwicht zijn met het verrichte werk. Als één partner bijvoorbeeld 90% van het werk doet, dan kan de winstverdeling niet 50/50 zijn.

Beëindiging van een maatschap

De maatschap eindigt als een maat uittreedt of overlijdt. Om het voortbestaan van de maatschap veilig te stellen, kunt u in het maatschapscontract regelen dat de overblijvende maten de maatschap (eventueel met een nieuwe maat) kunnen voortzetten. Als een maatschap eindigt, dan wordt deze ontbonden. Er vindt vereffening plaats volgens dezelfde regels als bij de vof.

Downloads

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907