Van de overheid. Voor ondernemers.

De commanditaire vennootschap (cv)

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

De geldschieter als (stille) vennoot

Wilt u een vof beginnen, maar heeft u te weinig kapitaal? Of zoekt u een betrokken geldschieter? Dan is de commanditaire vennootschap (cv) misschien iets voor u. De geldschieter wordt uw (stille) vennoot (ook wel commanditaire vennoot genoemd) en heeft zo een directe band met uw bedrijf.

Beherende en stille vennoten

U kunt een commanditaire vennootschap zien als bijzondere vorm van de vof. Er zijn bij de cv twee soorten vennoten: de beherende en stille vennoten. Als beherend vennoot hebt u de dagelijkse leiding in het bedrijf. Stille vennoten zijn alleen financieel betrokken.

Het cv-contract

U heeft geen vennootschapscontract nodig om een cv op te richten. Als u de afspraken zwart op wit zet, dan heeft u wel volledig duidelijkheid. In een cv-contract zet u bijvoorbeeld:

  • wie de beherende en stille vennoten zijn en wat ze inbrengen, zoals geld, arbeid, machines;
  • de verdeling van winst en verlies;
  • op welk moment de cv eindigt, bijvoorbeeld door opzegging of arbeidsongeschiktheid.

Cv inschrijven in het Handelsregister

U moet de cv inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierbij geeft u de persoonlijke gegevens van de beherende vennoten op, zoals naam, adres en woonplaats. Van de stille vennoten vermeldt u alleen hoeveel het er zijn en wat ze inbrengen, daar worden geen persoonlijke gegevens van in het handelsregister opgenomen.

Aansprakelijkheid

Als beherend vennoot bent u met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van de cv. Als de cv failliet gaat, dan gaat u dus ook failliet. Een beherend vennoot die toetreedt tot een commanditaire vennootschap is óók aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan vóórdat de beherend vennoot toetrad. Een toetredend beherend vennoot moet van te voren goed de financiële positie beoordelen en inzage verlangen in alle stukken.

Uw stille vennoot kan alleen zijn investering kwijtraken. Behalve als de stille vennoot zich als beherend vennoot gedraagt door de cv naar buiten toe te vertegenwoordigen. In dat geval is de stille vennoot ook privé aansprakelijk.

Belastingen en de cv

Als beherend vennoot betaalt u inkomstenbelasting over uw deel van de winst. De Belastingdienst ziet u als ondernemer, dus u heeft recht op belastingvoordeel, zoals de ondernemersaftrek en fiscale oudedagsvoorziening. Een stille vennoot is geen ondernemer en heeft alleen recht op belastingvoordeel voor investeringen (willekeurige afschrijving en investeringsaftrek).

Sociale zekerheid

Als eigenaar van een cv heeft u recht op AOW bij het bereiken van uw AOW-leeftijd. Dit is een minimuminkomen. Aanvullend pensioen moet u zelf verzorgen. Begin hier zo vroeg mogelijk mee, want dan is de premie nog betaalbaar. U bent geen werknemer en kunt dus geen beroep doen op de Ziektewet, WW of de WIA. Sluit daarom zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, bij voorkeur direct na de start via het UWV.

Als een vennoot stopt of overlijdt

Volgens de wet eindigt de cv als een vennoot stopt of overlijdt. U kunt in het cv-contract regelen dat de overige vennoten het bedrijf toch kunnen voortzetten door middel van een verblijvens- of overnamebeding. Bijvoorbeeld met een nieuwe vennoot.

Ontbinding cv

Na ontbinding van een cv betalen de vennoten de schulden en krijgen ze hun aandeel terug (‘vereffening’). Het restant wordt op basis van ieders winstaandeel verdeeld. Als er voor het afbetalen van de schulden te weinig geld is, dan moeten de beherende vennoten bijbetalen. De stille vennoot hoeft niet meer bij te dragen dan zijn inbreng.

Downloads

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907