Van de overheid. Voor ondernemers.

CE-markering: stappenplan

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Op deze pagina:

Wilt u CE-markering toepassen op uw product? Dan zijn er op hoofdlijnen 6 stappen die u als fabrikant moet zetten.

Stap 1 - Ga na welke richtlijnen gelden voor uw product

De Europese Commissie heeft richtlijnen vastgesteld voor productgroepen waarvoor CE-markering is vereist. Daarin worden de eisen beschreven waar producten aan moeten voldoen. Soms zijn meerdere richtlijnen op een productgroep van toepassing. Zo gelden voor veel electr(on)ische producten onder andere de laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijn.

Stap 2 - Controleer de eisen die specifiek voor uw product gelden

Raadpleeg de officiële tekst van de toepasselijke richtlijn(en) op uw product. De essentiële eisen worden in algemene bewoordeningen beschreven in de bijlagen van de richtlijn(en). In verkorte vorm vindt u deze op webpagina van de Europese Commissie. Per richtlijn worden in geharmoniseerde normen deze eisen vertaald in gedetailleerde technische bewoordingen. Voldoet uw product volledig aan deze normen, dan geldt een 'vermoeden van overeenstemming' met de essentiële eisen. Het gebruik van geharmoniseerde normen is meestal niet verplicht. U kunt ook andere methoden kiezen om aan de gestelde eisen te voldoen.

Stap 3 - Ga na of u uw product door een onafhankelijke instantie moet laten keuren

In bijna alle richtlijnen staan producten waarvoor u een zogenoemde 'aangemelde (keurings)instantie' of 'notified body' moet inschakelen. Het gaat meestal om producten met een verhoogd veiligheidsrisico. Raadpleeg hiervoor de betreffende CE-richtlijnen. Of bekijk op de website van de Europese Commissie of een aangemelde keuringsinstantie uw product moet keuren. Nationale overheden verklaren keuringsinstellingen bevoegd en melden deze instanties aan bij de Europese Commissie. Alle keuringsinstellingen staan in een databank, het NANDO Information System (New Approach Notified and Designated Organisations).

Stap 4 - Test uw product en controleer of het overeenkomt met de richtlijnen

Testen is de primaire verantwoordelijkheid van de fabrikant. Een belangrijk onderdeel van de procedure is de risicobeoordeling. Als u de geharmoniseerde normen toepast, voldoet u aan de essentiële eisen van de richtlijnen. Productspecifieke aanwijzingen vindt u in de richtlijnen en op de website van de Europese Commissie..

Stap 5 - Stel de vereiste technische documentatie op en houd die beschikbaar

  • Technisch (constructie)dossier: u moet van elk product een technisch (constructie)dossier samenstellen. In het dossier moeten onder andere tekeningen, een lijst met normen, testverslagen, certificaten, een gebruiksaanwijzing en een EG- of EU-verklaring van overeenstemming voorkomen. Met dit dossier kunnen overheden vaststellen of uw product aan de essentiële eisen voldoet. Voert u producten in van buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? Dan zullen overheden u als importeur hierop aanspreken. U moet uw buitenlandse fabrikant op de hoogte stellen van deze verplichting en hierover schriftelijke afspraken maken. Het dossier bewaart u tot minimaal 10 jaar na fabricagedatum van het product. Meer informatie over technische documentatie vindt u in de richtlijnen en op de website van de Europese Commissie.
  • Gebruiksaanwijzingen: u moet gebruiksaanwijzingen bijna altijd schrijven in de taal of talen van het land waar de goederen in gebruik worden genomen. De gebruiksaanwijzing geeft vooral voorschriften voor het gebruik van het product in situaties waarin gevaren kunnen optreden. Het gaat hier om gevaren die niet te voorkomen zijn door aanpassingen in het ontwerp of via specifieke voorzieningen. Per richtlijn kunnen de eisen aan de taal en inhoud verschillen.

Stap 6 - Breng de CE-markering aan op uw product en teken de EG- of EU-verklaring van overeenstemming

De fabrikant of zijn bevoegde vertegenwoordiger binnen de EER moet de CE-markering zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aanbrengen op het product of het gegevensplaatje. Is een keuringsinstantie betrokken geweest bij de productcontrole? Dan moet ook het identificatienummer van de keuringsinstantie hierop staan. Meer informatie over het aanbrengen van de CE-markering vindt u in de richtlijnen en op de website van de Europese Commissie. Ten slotte moet de fabrikant een EG- of EU-verklaring van overeenstemming opstellen en ondertekenen. Dit is het bewijs dat het product voldoet aan de gestelde eisen. In de tekst en de bijlagen van de richtlijnen staat welke informatie u in deze verklaring moet opnemen.

Meer informatie

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42

0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907