Van de overheid. Voor ondernemers.

CE-markering: overzicht CE-richtlijnen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In het overzicht hieronder vindt u een beknopte opsomming van alle productgroepen die onder CE-markering vallen en de EU-richtlijnen die dit vereisen.

Het overzicht noemt ook de EU-richtlijnen voor uitrusting voor zeeschepen, interoperabiliteit EU spoorwegsysteem en vervoerbare drukapparatuur. Hoewel voor deze producten een afwijkende conformiteitsmarkering is vereist, volgen zij deels wel de systematiek van de CE-markering.

Raadpleeg – indien beschikbaar - de meest recent bijgewerkte (‘geconsolideerde’) tekstversie van de richtlijn of verordening. Soms zijn op één productgroep meerdere richtlijnen van toerpassing.

Via de linkernavigatie vindt u voor elke productgroep een korte beschrijving van eisen en procedures die de richtlijnen verplicht stellen. Daarin vindt u ook verwijzingen naar geharmoniseerde normen, ‘notified bodies’, Nederlandse implementatiewetgeving en controlerende instanties.

Productgroepen

EU-richtlijnen

Explosieven voor civiel gebruik
Pyrotechnische artikelen
Bouwproducten
Speelgoed
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Elektr(on)ische en apparatuur
Elektromagnetische compatibiliteit
Laagspanningsmateriaal
Apparatuur en systemen gebruikt op explosiegevaarlijke plaatsen
Radioapparatuur
Beperking gebruik gevaarlijke stoffen in elektr(on)ische apparatuur
Ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten
Medische hulpmiddelen
Medische hulpmiddelen
Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen
Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
Meet- en weegapparatuur
Meetinstrumenten
Niet-automatische weegwerktuigen
Machines, gas- en drukapparatuur
Machines
Geluidsemissies in milieu voor materieel voor gebruik buitenshuis
Gastoestellen
Drukapparatuur
Vervoerbare drukapparatuur
Drukvaten van eenvoudige vorm
Transportmiddelen
Liften
Pleziervaartuigen en waterscooters
Uitrusting voor zeeschepen
Kabelbaaninstallaties voor personenvervoer
Interoperabiliteit EU spoorwegsysteem

Meer informatie

- European Commission – CE Marking - Manufacturers. Zie Product Groups

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42