Van de overheid. Voor ondernemers.

CE-markering: overzicht CE-richtlijnen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de productgroepen die onder CE-markering vallen en van de EU-maatregelen die dit vereisen. Soms zijn op één enkele productgroep meerdere maatregelen van toepassing.

Via de linkernavigatie vindt u per productgroep een korte beschrijving van de voornaamste eisen en procedures. Daarin wordt ook verwezen naar geharmoniseerde normen, ‘notified bodies’, Nederlandse implementatiewetgeving en controlerende instanties.

Productgroepen

EU-richtlijnen

Explosieven voor civiel gebruik
Pyrotechnische artikelen
Bouwproducten
Speelgoed
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Elektr(on)ische apparatuur
Elektromagnetische compatibiliteit
Laagspanningsmateriaal
Apparatuur en systemen gebruikt op explosiegevaarlijke plaatsen
Radioapparatuur
Beperking gebruik gevaarlijke stoffen in elektr(on)ische apparatuur
Ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten
Medische hulpmiddelen
Medische hulpmiddelen
Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen
Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
Meet- en weegapparatuur
Meetinstrumenten
Niet-automatische weegwerktuigen
Machines, gas- en drukapparatuur
Machines
Geluidsemissies in milieu voor materieel voor gebruik buitenshuis
Gastoestellen
Drukapparatuur
Vervoerbare drukapparatuur
Drukvaten van eenvoudige vorm
Transportmiddelen
Liften
Pleziervaartuigen en waterscooters
Uitrusting voor zeeschepen
Kabelbaaninstallaties voor personenvervoer
Interoperabiliteit EU spoorwegsysteem

Zeeschepen, spoorwegsysteem en drukapparatuur

Voor uitrusting voor zeeschepen, interoperabiliteit spoorwegsysteem in de EU en vervoerbare drukapparatuur geldt een van CE-markering afwijkende conformiteitsaanduiding.

Meer informatie

- European Commission – CE Marking - Manufacturers. Zie Product Groups.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42