Van de overheid. Voor ondernemers.

Bindende Oorsprongs inlichting

Binnen de EU kunnen zogenaamde Bindende Oorsprongs inlichtingen (BOI) worden afgegeven. Deze heeft u nodig als niet duidelijk is of een bepaald proces al of niet de EU-oorsprong kan verlenen aan goederen. Een BOI geeft dus aan welk proces de EU oorsprong krijgt toegekend. Het bepaalt echter niet de oorsprong van producten! De BOI is geldig in alle lidstaten van de Europese Unie. Die oorsprong is vaak bepalend voor de hoogte van het invoerrecht. Ook worden BOI's gebruikt als controlemechanisme als handelsmaatregelen, zoals antidumpingheffing en invoerbepalingen, van toepassing zijn. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585