Van de overheid. Voor ondernemers.

Betalingsverkeer Saudi-Arabië

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Op deze pagina vindt u informatie over het valutaverkeer, betalingsmethoden en betalingstermijnen in Saoedi-Arabië.

Banksysteem

Het bankwezen van Saudi-Arabië is overzichtelijk en transparant. De Centrale Bank, de Saudi Arabia Monetary Agency (SAMA), houdt toezicht op het betalingsverkeer. Daarnaast zijn er diverse Saudische en internationale banken actief in het land.

Valutaverkeer

Het valutaverkeer met Saudi-Arabië kent nauwelijks beperkingen. Deviezen mag u in principe vrij in en uit het land voeren. Alleen de invoer van Israëlisch geld is verboden. De Saudi Rial is gelinkt aan de US Dollar.

Betalingen

Bij nieuwe handelscontacten in Saudi-Arabië is het gebruikelijk om betalingen via een geconfirmeerd onherroepelijk letter of credit (L/C) te laten verlopen. Als u zonder L/C werkt, is een betalingstermijn van 90 tot 120 dagen een gangbare norm. Bij langdurige handelsrelaties is het ook gebruikelijk om op basis van een documentaire incasso te werken.

IBAN

Het IBAN voor Saoedi-Arabië bestaat uit 24 alfanumerieke posities. Het nummer is als volgt opgebouwd:

  • eerste 2 letters: landencode (SA);
  • volgende 2 cijfers: controle getal;
  • bankcode gevolgd door het rekeningnummer van 18 cijfers/letters.

De cijfers en letters moet u aaneengesloten invullen.

Islamitisch bankieren

Bij islamitisch bankieren zijn de financiële producten halal en afgestemd op mensen met het islamitische geloof. Deze producten moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • Het product mag niet afhankelijk zijn van speculatie.
  • De bank mag geen zaken doen met onethische bedrijven. Onder onethisch verstaat men bedrijven die gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld sex, alcohol en wapens.
  • Sparen en lenen tegen een rente mag niet.

Iets meer dan de helft van het betalingsverkeer in Saudi Arabië speelt zich af volgens de islamitische voorschriften. Informatie over de ontwikkelingen in islamitisch bankieren vindt u in het rapport World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-14 (pdf).

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42