Van de overheid. Voor ondernemers.

Auteursrecht

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Auteurswet van 1912 beschermt 'werken van letterkunde, wetenschap of kunst'. Het auteursrecht komt toe aan de maker. Dit geldt tot 70 jaar na zijn of haar overlijden.

Door het maken van een letterkundig, wetenschappelijk of kunstzinnig werk, kunt u meteen aanspraak maken op het auteursrecht. Zekerheid heeft u pas na een gerechtelijke uitspraak. Voorbeelden waarop auteursrechtelijke bescherming rusten zijn: een tekst, een kunstwerk, gebruiksaanwijzingen, brochures, video's en ander promotiemateriaal, foto's, sieraden, tekeningen, schaalmodellen en bouwwerken.

Kosten en rechtsgebied

Het auteursrecht verkrijgt u zonder kosten en de bescherming geldt wereldwijd.

Meer informatie?

Kijk op de website van de Stichting Auteursrechtbelangen. Onder auteursrecht vallen ook:

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42