Van de overheid. Voor ondernemers.

Arbitrage bij een internationaal geschil

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Op deze pagina:

Economische geschillen kunnen op verschillende manieren worden beslecht, via een juridisch proces of via arbitrage.

Rechtbanken zijn doorgaans objectief, maar de afhandeling van handelsgeschillen kan soms lang duren. Dat verschilt per land. (Zie onderstaande link van de Wereldbank).

Voordelen van arbitrage boven een juridisch proces zijn lagere kosten en een over het algemeen snellere procedure. Bovendien kan bij arbitrage invloed worden uitgeoefend op de keuze van de uitvoerende instantie, de taal en het recht dat van toepassing is. De uitspraak van een buitenlands arbitragehof kan vaak gemakkelijker uitgevoerd worden dan een uitspraak van een buitenlandse rechtbank. Daarnaast blijken arbiters meer gespecialiseerd te zijn en over meer expertise te beschikken dan rechters. Arbitrageprocedures kennen minder formaliteiten, waardoor een procedure over het algemeen korter duurt dan een juridische procedure.

Er zijn 2 belangrijke Conventies van de Verenigde Naties waar vele staten partij bij zijn, de 1958 United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards' (beter bekend als de Conventie van New York) en de 'Geneva Convention on International Commercial Arbitration'. Op http://treaties.un.org/pages/Treaties kan worden gekeken welke staten hier partij bij zijn. Landen die partij zijn bij de New York conventie zeggen toe uitspraken van internationale arbitrage te erkennen en te handhaven.

Bij opname van een arbitrageclausule in contracten kan men een nationaal of internationaal gerecht als arbitrage-instantie aanwijzen. Een internationaal gerecht kan bijvoorbeeld het Hof van Arbitrage van de International Chamber of Commerce in Parijs zijn. Door ondertekening van de Conventie van New York geeft een land te kennen akkoord te gaan met de voorwaarden met betrekking tot arbitrageclausules.

Elk land heeft daarnaast vaak zijn eigen wetgeving op het gebied van arbitrage. Een overzicht is te vinden op de website van de International council of commercial arbitration.

Meer informatie

  • International council of commercial arbitration, Kies 'Related links' voor een lijst met nationale en internationale arbitrage wetgeving organisaties, gesorteerd per land.
  • De website Interarb bevat veel informatie over arbitrage. Bekijk ook de lijst met arbitrage-instanties in Europese landen.
  • Het Hof van Arbitrage van de International Chamber of Commerce (ICC) verstrekt informatie over regelgeving, procedures en kosten. Ook zijn er modellen van arbitrageclausules te vinden. Volg daarvoor >'Rules and clauses'. De Nederlandse vertegenwoordiging van ICC is gevestigd in Den Haag.
  • De website van de Wereldbank geeft inzicht in hoe efficiënt handelsgeschillen worden afgehandeld via rechtbanken. Dit kan meewegen in de keuze voor arbitrage. Kies het land waarover u meer wilt weten en vink Constitutions aan.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42

0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907