Van de overheid. Voor ondernemers.

Afspraken maken bij samenwerking bij Intellectueel Eigendom

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Zijn doel, onderwerp, businessmodel en rolverdeling globaal duidelijk? Dan is het tijd voor het maken van afspraken tussen de partners en het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

U bespreekt:

  • juridische vorm
  • doel en onderwerp
  • inbreng van kennis of IE
  • eigendom IE
  • licenties IE
  • termijn / beëindiging
  • vertrouwelijkheid / geheimhouding / publicatievrijheid.

Valkuil: starten zonder afsprakenSoms beginnen de technici van partijen die willen gaan samenwerken alvast, voordat er een getekende samenwerkingsovereenkomst voorligt. Of er is alleen een geheimhoudingsovereenkomst of een intentieverklaring. Dat is begrijpelijk. Er kan haast zijn, enthousiasme, of de behoefte om de potentie van een samenwerking te onderzoeken. Maar dit is een slecht idee wanneer uit de samenwerking misschien octrooieerbare uitvindingen ontstaan. Regelt u niets over het eigendom van nieuwe IE-rechten? Dan ontstaat een volledig ondoorzichtige situatie over wie welke rechten heeft.Tijdens de onderhandelingen over de precieze afspraken moet er enige openheid zijn over niet-beschermde kennis en ideeën. En over toekomstplannen van bedrijven. Deze gesprekken vinden dan ook bij voorkeur plaats onder geheimhouding.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42