Van de overheid. Voor ondernemers.

Accountantsonderzoek Integrale kostensystematiek

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Controle van uw integrale kostensystematiek (IKS) door een accountant is afhankelijk van de omvang van het project, waarin u de IKS gebruikt.

Aan het einde van een project dient u een controleverklaring aan te leveren over de projectkosten, wanneer het subsidiebedrag boven een bepaalde bedrag komt. Voor het Kaderbesluit EZ-subsidies is deze grens € 125.000 per deelnemer aan het project. Voor regelingen die niet vallen onder het EZ-Kaderbesluit, dient u de desbetreffende regeling te raadplegen.

Rapport van bevindingen

Als u een controleverklaring moet indienen over de projectkosten, dan moet u ook uw IKS laten onderzoeken door een accountant. Uw accountant gebruikt hiervoor het format rapport van bevindingen integrale kostensystematiek (zie bijlage). Het resultaat van dit onderzoek is een rapport van bevindingen.

  • Zolang uw kostensystematiek niet verandert, hoeft het rapport van bevindingen slechts eenmalig te worden opgesteld en kan het voor al uw projecten worden gebruikt. Bij het opstellen van verklaringen over individuele projecten hoeft de accountant de kostensystematiek dus niet meer apart te onderzoeken.
  • Het rapport van bevindingen moet uiterlijk ingediend worden bij het vaststellingsverzoek voor het eerste project waarin u uw IKS hanteert. U kunt er ook voor kiezen dit rapport eerder in te dienen, bijvoorbeeld als u meerdere projecten heeft. Het rapport geeft immers meer zekerheid over het geschikt zijn van de kostensystematiek en de gebruikte tarieven.
  • Indien u over een rapport van bevindingen beschikt dat is opgesteld voor het certificeren van uw integrale kostensystematiek onder het Zevende Kaderprogramma van de Europese Unie, dan kunt u deze ook gebruiken. Hetzelfde geldt voor een afschrift van de certificering van uw IKS door de Europese Commissie.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42