Van de overheid. Voor ondernemers.

Aanbestedingsfase

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Aanbestedingsfase

Duurzaam aanbesteden is 'het borgen en stimuleren van duurzame kwaliteiten in het contractvormings- en aanbestedingsproces'.

Een regelmatig gehoorde klacht is dat duurzame ambities tijdens de eerste ideevorming van een project hoog zijn, maar dat deze tijdens de verdere uitwerking komen te vervallen.

Dit is te voorkomen als de betrokken partijen de duurzaamheidsaspecten duidelijk in een contract vastleggen. De opdrachtgever kan er zo voor zorgen dat zijn ambities ook werkelijk in het bouwproces gerealiseerd worden.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42